Personvernerklæring

Personvernerklæring

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Jft Parts Rotors Oyn laatima henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.02.2022.

  1. Rekisterinpitäjä

 

Jft Parts Rotors Oy Y-tunnus 2264164-2. Pirkkolankatu 2, 45130 Kouvola

2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Markku Mikael Salo, 040 055 8428

  1. Rekisterin nimi

 

Jft Parts Rotors Oyn asiakasrekisteri, joka koostuu verkkokaupan käyttäjistä.

Markkinointi- ja sidosryhmärekisteri.    

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Tilatessasi verkkokaupasta suostut antamaan nimesi, postiosoitteen, sähköpostisoitteen ja puhelinnumerosi.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite. Tiedot tilatuista tuotteista ja verkkoyhteyden IP- osoite. Tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti 7 vuotta.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ensisijaisesti verkkokaupassa tapahtuvan oston yhteydessä. Tietoja saadaan myös sähköpostitse, puhelimitse,  

www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETAN: n ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet- palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Avaa keskustelu
1
Tarvitsetko apua?
Scan the code
Hei,
Kuinka voimme olla avuksi?